Энержи Ресурс: Ухаа худаг уурхайд дараахь ажлын байрнууд нээлттэй зарлагдлаа

Ухаа худаг уурхайд дараахь ажлын байрнууд нээлттэй зарлагдлаа.Анкетийг цаасаар хүлээн авдаггүй тул
-Компанийн албан ёсны вэб хуудас www.energyresources.mn-ны Нээлттэй ажлын байр хэсэгт бөглөнө үү.