Геологи, уул уурхайн танин мэдэхүйн аялал

Төслийн захиалагч: Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам/Ministry of Mining and Heavy Industry
Хэрэгжүүлэгч бөгөөд санхүүжүүлэгч: Австрали-Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбар AMEP-2
Хамтран хэрэгжүүлэгч: Монголын тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагын зөвлөл ТНЗ - CSS, Mining Insight Magazine
Дэмжин ажилласан: Дорноговь аймгийн Алтанширээ сум Засаг даргын Тамгын газар, Дундговь аймаг Хулд сумын Засаг даргын тамгын газар, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын Тамгын газар
Ашигласан дүрс: Дорноговь телевиз DTV, Булган Сайхан Монгол Телевиз, Mining Insight Magazine