•  | 

Орон нутаг

Сонгон шалгаруулалтаар 2.3 сая га газарт 400 орчим талбай зарлана

Сонгон шалгаруулалтаар 2.3 сая га газарт 400 орчим талбай зарлана

АМГТГ-ын Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтсийн дарга М.Энхжаргал...

Өрсөлдөх чадвар ба уул уурхайн хамаарал

Өрсөлдөх чадвар ба уул уурхайн хамаарал

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс Монгол Улсын аймгуудын өрсөлдөх чадварын 2021 оны тайланг танилцуулав. Судалгаагаар 21 аймгийг...

Төсвөө бүрдүүлэх, захиран зарцуулах эрх нь орон нутагт очиж байна

Төсвөө бүрдүүлэх, захиран зарцуулах эрх нь орон нутагт очиж байна

Сангийн дэд сайд С.Мөнгөнчимэг...

1 2