“Монгол Улсын байгаль орчинд ээлтэй уул уурхай” төсөл хэрэгжинэ

Монгол Улс, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Холбооны улсын Гео шинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэнтэй хамтран “Монгол Улсын байгаль орчинд ээлтэй уул уурхай” төслийг хэрэгжүүлэхээр талууд гэрээ байгууллаа.

2023 оны дөрөвдүгээр сараас эхлэх энэхүү төсөл 2.5 сая еврогийн санхүүжилттэй. 

Төслийн хүрээнд байгаль орчинд ээлтэй уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, хууль бус үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч орхигдсон 1000 га газарт нөхөн сэргээлт хийхээс гадна байгаль орчны мэдээллийн санд хөгжүүлэлт хийх ажлууд тусгагджээ.

Эх сурвалж: БОАЖЯ