•  | 

Оюутолгой

Pentwater: TRQ-ийн хувьцаагаа 13.77 хувь болгож нэмэгдүүлэв

Pentwater: TRQ-ийн хувьцаагаа 13.77 хувь болгож нэмэгдүүлэв

Turquoise Hill Resources-ийн 1.24 хувийн энгийн нэгж хувьцааг 41.01 канад доллар, нийт 102.5 сая канад доллароор худалдаж авсан байна. Ингэснээр Pentwater...

Turquoise Hill Resources-ийн 49 хувийг Rio Tinto групп худалдаж авах үнээ өсгөв

Turquoise Hill Resources-ийн 49 хувийг Rio Tinto групп худалдаж авах үнээ өсгөв

Rio Tinto группын Гүйцэтгэх захирал Якоб Стаусхольм “Энэхүү “сайжруулсан” санал нь Turquoise Hill Resources-ийн эзэмшигчдийн хувьцааг шударга, бодитой үнэлсэн”...

1 2 3 4